Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

IV D 2005/2012 Os-2631/13 , Stran 1683
IV D 2005/2012 Os-2631/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Vrbanac Eduardu, sinu Andrija Vrbanac, rojenem dne 10. 12. 1937, umrlem dne 21. 6. 2012, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica Hermana Potočnika 37, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije. Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski, potomcev ni imel. Živel je v izvenzakonski skupnosti s Frančiško Dobovičnik, ki je umrla pred njim, dne 5. 10. 2011. Njena dedinja je hči, zapustnikova pastorka, Frančiška Lovšin. Starši zapustnika so že pokojni, prav tako je pokojni njegov brat, ki je živel v tujini. Sodišču ni znan nihče od dedičev po zapustniku. Podatke o zapustnikovih dedičih sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 5. 2013

AAA Zlata odličnost