Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

VL 105661/2012 Os-2432/13 , Stran 1681
VL 105661/2012 Os-2432/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Irenci Vehovec, Jakopičeva ulica 15, Domžale, ki jo zastopa odv. Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi izterjave 801,58 EUR, sklenilo: dolžnici Irenci Vehovec, Jakopičeva ulica 15, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Makovec Bojan, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 3. 2013

AAA Zlata odličnost