Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

V P 3097/2011 Os-2346/13 , Stran 1681
V P 3097/2011 Os-2346/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Daši Sikošek, v pravdni zadevi tožeče stranke: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, ki jo zastopa Carmen Dobnik, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Radomira Milošević, neznan naslov (prej Bugeaud avenue 38, Pariz, Francija) (v predlogu: Gallusovo nabrežje 11, Ljubljana), zaradi plačila 1.332,12 EUR s pripadki, 11. aprila 2013 sklenilo: odvetnico Bojano Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasne zastopnice, upravičene za sprejemanje pisanj tožene stranke v tej pravdni zadevi. Toženi stranki Radomirju Miloševiću, neznanega prebivališča, se postavlja začasno zastopnico po 82. členu Zakona o pravdnem postopku, odvetnico Bojano Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 1.332,12 EUR s pripadki. Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopala od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2013

AAA Zlata odličnost