Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

II P 3697/2009 Os-2064/13 , Stran 1681
II P 3697/2009 Os-2064/13
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Martini Zidar, v pravdni zadevi tožeče stranke: Stanovalci objekta Peričeva 7 v Ljubljani: 2. Ljubica Bajc, 3. Majda Kadunc, 4. dr. Vekoslav Simčič, 5. Grozdana Darja Šeme, 6. Irena Pivk, 7. Juša Vavken, 8. Vido Vavken, 9. Tomaž Kobe, 10. Vlasta Primc, 11. Brane Zorman, 12. Sanja Rustja, 13. Ljubomir Knop, 14. Slavko Kapus, 15. Tadej Vidmar, 16. Tanja Vidmar, 17. Tatjana Zagorc, 18. Ferenc Kiralj, 19. Ana Kamenšek, 20. Vera Popadić Rem, 21. Ivan Pavlinec, 22. Avgusta Ivana Berce, 23. Lidija Drobnič, 24. Olga Markovič, 25. Marija Turk, 26. Tatjana Leskošek Denišlič, 27. Dunja Bubanj, 28. Miro Denišlič, 29. Dunja Jež, 30. Vanja Lavrič Pintar, 31. Božidara Jelen, 32. Bečik Bilali, 33. Vera Bole; ki jih zastopa Jože Ilc, odv. v Lj.; 34. Vojko Leban, 35. Asja Šoba, 36. Boris Glumpak, 37. Ljubomir Kesorić, 38. Matej Pintar, 39. Matej Denišlič, vsi Peričeva 7, Ljubljana, 40. Andrej Zajc, Župančičeva 10, Ljubljana, 41. Anita Rustja, Peričeva 7, Ljubljana, 42. Stanislav Mavrin, Peričeva 7, Ljubljana, 43. Aleš Ajdnik, Sp. Škofije 33c, Škofije, 44. Alenka Praprotnik, Peričeva 7, Ljubljana, 45. Aleš Peternel, Peričeva 7, Ljubljana, 46. Alenka Žmuc Petrnel, Peričeva 7, Ljubljana, 47. Danijel Praprotnik, Peričeva 7, Ljubljana, ki jih vse zastopa skupni pooblaščenec za sprejem pisanj dr. Vekoslav Simčič, Peričeva 7, Ljubljana, proti toženi stranki: Stanovalci objekta Peričeva 1, 3 in 5 v Ljubljani: 1. Aleksander Skušek, 2. Jože Kragolnik, 3. Milica Mladenovič, 4. Metka Ivanka Boc, 5. Olga Vipotnik, 6. Andrej Brenk, 7. Darja O Byrne, 8. Jožica Zorčič, 9. Dragica Bužga, 10. Janez Poje, 11. Rado Lipovec, 12. Terezija Orel, 13. Janez Končan, 14. Marija Marjana Ošaben, 15. Stojanka Rastoka, 16. Stanovanjski sklad RS, vsi Peričeva 1, Ljubljana, 17. Marianne Fetter, Praunheimer Weg 97/II, Frankfurt am Mein, Deutschland, 18. Gertrude Teuschl, Anden, Eisteichen 10, 1120 Wien, Avstrija, 19. Javni stanovanjski sklad MOL, 20. Luka Dolmark, 21. Gaja Dolmark, 22. Janja Sever, 23. Marjetka Hrnčič, 24. Vitja Matijašič, 25. Dominik Klemenčič, vsi Peričeva 3, Ljubljana, 26. Milan Jurij Cimprič, 27. Kristina Cimprič, 28. Borut Venturini, 29. Mojca Poznič Mramor, 30. Alenka Koron, 31. Rastko Kos, 32. Petra Žebre, 33. Alenka Zorčič, 34. Janja Marolt, 35. Tomaž Janez Marolt, 36. Ankica Jelić Pust, 37. Andrej Tomov, 38. Branka Tomov, 39. Janja Marolt, 40. Tomaž Janez Marolt, vsi Peričeva 5, Ljubljana, ki jih vse, razen 8., 16., 17., 18., 19. in 23. tožene stranke, zastopa Odvetniška družba Cerar-Hafner iz Ljubljane, zaradi prenehanja vznemirjanja lastninske pravice, 19. 3. 2013 sklenilo: sedemnajstotoženi stranki Marianne Fetter se postavi začasni zastopnik – odvetnik Aleš Paulin, Kotnikova 12, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 19. 3. 2013

AAA Zlata odličnost