Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

I 223/2011 Os-2345/13 , Stran 1680
I 223/2011 Os-2345/13
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Termotehnika d.o.o., Pod Trško goro 83, Novo mesto – dostava, ki ga zastopa Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna d.o.o., Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto – dostava zoper dolžnika Boruta Cvar, Trg svobode 26, Tržič, zaradi izterjave 6.295,77 EUR s pripadki, dne 15. 4. 2013 sklenilo: dolžniku Borutu Cvar, nekdaj stanujočemu na naslovu Trg svobode 26, Tržič, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 15. 4. 2013

AAA Zlata odličnost