Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

N 210/2009 Os-2561/13 , Stran 1680
N 210/2009 Os-2561/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi predlagateljice Slavice Godec, stan. Kersnikova 1, Maribor, ki jo zastopa Albin Ploj, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotna udeleženca 1. Lidijo Pauko, stan. Kersnikova 1, Maribor in 2. Petjo Kobi, Sattnerjeva 7a, Ljubljana, ki ju zastopa Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, dne 3. 5. 2013, za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja Danila Luknerja na stanovanju št. 8, iden. št. dela stavbe: 657-816-8, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih z dne 13. 9. 1996, s katero je prodajalec Stanovanjska zadruga Maribor z.o.o., Krekova 18, Maribor, ki jo je zastopal direktor Janko Šmigoc, dipl. ing., kupcema Danilu Luknerju, roj. 24. 3. 1957, stan. Ormož, Ul. Heroja Kerenčiča 15 in Veroniki Lukner, roj. Cvetko, roj. 3. 1. 1926, stan. Ormož, Ul. Heroja Kerenčiča 15, predal nepremičnino – dvosobno podstrešno stanovanje v Mariboru, Maistrova 23, v velikosti 36,20 m2, v hiši, ki stoji na zemljišču parc. št. 998, pripisano vl. št. 590, k.o. Maribor-grad in dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev, vsakega do ½, – darilne pogodbe, opr. št. SV 249/02 z dne 23. 9. 2002, s katero je Veronika Lukner, stan. Ulica Heroja Kerenčiča 15, Ormož, kot darovalka, Danilu Luknerju, stan. Ulica heroja Kerenčiča 15, Ormož, kot obdarjencu, podarila ½ podstrešnega enoinpolsobnega stanovanja v Mariboru, Maistrova 23, v velikosti 36,20 m2, ki se nahaja v hiši, stoječi na parc. št. 998, pripisani vl. št. 590, k.o. Maribor-grad ter dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime obdarjenca do celote. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 3. 5. 2013

AAA Zlata odličnost