Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

N 463/2011 Os-2578/13 , Stran 1680
N 463/2011 Os-2578/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Matej Vovko, Vojkova cesta 73, Ljubljana, 2. Bogoslav Brezigar, Koroška cesta 20, Ljubljana, 3. Barbara Brezigar, Žolgerjeva ulica 23, Ljubljana, ki jih vse zastopa odvetnik Dejan Marković, ob udeležbi: Ane Kužnik, Borisa Završnika, Ivanke Završnik, Doroteje Kramberger, Henrike Krajnc - Finc, banke UniCredit d.d., Milene Jenko, Nikolaja Čuka, Marjete Čuk, banke SKB d.d., NLB leasing d.o.o., Rujke Pašalić, Joži Vidic, Kira Tumbovskega, Franca Bašelja, Janke Knafeljc, Boštjana Knafeljca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 26. 4. 2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3 in ST-2 240/81 z dne 26. 7. 1982, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP GIPOSS in kupcema Barbara Gortnar ter Eduard Bec za stanovanje, v skupni izmeri 102,40 m2, ki se nahaja v XV. nadstropju stavbe na naslovu Hošiminhova ulica (sedaj Vojkova ulica 73), Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem list Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 4. 2013

AAA Zlata odličnost