Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 31/2013 Ob-2667/13 , Stran 1660
Št. 31/2013 Ob-2667/13
Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 110/06) delovno mesto direktorja/direktorice. Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – pedagoško-andragoška izobrazba, – strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju, – najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta na področju izobraževanja odraslih in – naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda za obdobje od 2013 do 2018 in kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava za razpis za direktorja”. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Ljudske univerze Kočevje

AAA Zlata odličnost