Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 478-12/2012-2300 Ob-2658/13 , Stran 1644
Št. 478-12/2012-2300 Ob-2658/13
Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2013, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1 – Predmet prodaje: I. Stavbna zemljišča a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje: 1. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. 1575 – Stara cerkev. Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vključenim 20% DDV; 2. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena 27.060,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) sta predmetni parceli opredeljeni v enoti urejanja prostora P2/S4 – poselitveno območje naselja Gorenje, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si. Obe nepremičnini sta obremenjeni s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana. 3. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 17.000,00 EUR z vključenim 20% DDV; 4. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 22.500,00 EUR z vključenim 20% DDV; 5. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 17.300,00 EUR z vključenim 20% DDV; 6. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 11.500,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P4/S8 – poselitveno območje naselja Mačkovec, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje. 7. parcela št. 2022/3 (697 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 21.000,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o PUP za JZ del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91), za katerega je izdelan program priprave za izdelavo »Sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za JZ del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske enote P5 (Uradni list RS, št. 3/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora P5/S7 – poselitveno območje naselja Kočevje, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi in je objavljena na portalu Občine Kočevje. b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje: 8. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 – Kočevska Reka. Izklicna cena: 13.500,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94) je predmetna parcela opredeljene v enoti urejanja prostora P7/S7 – poselitveno območje naselja cona E, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje. 9. parcela št. 541/3 (117 m2) in 541/4 (494 m2), (obe) k.o. 1574 – Koblarji (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 20.000,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora P2/S10 – poselitveno območje naselja Koblarji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje. 10. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 (827 m2) in 259/33 (20 m2), (vse) k.o. 1578 – Željne (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 21.600,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljena v enoti urejanja prostora P4/S3 – poselitveno območje naselja Spodnji Cvišlerji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, ni je objavljena na portalu Občine Kočevje 11. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 (209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 (177 m2) k.o. 1591 – Novi Lazi (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 10.000,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) so predmetne parcele št. *151/3, 3201, 3202, 3203 in 3204 (vse) k.o. 1591 – Novi Lazi, opredeljene v enoti urejanja prostora P7/S3 – kjer je dovoljena nadomestna gradnja in novogradnja stanovanjskih objektov in poslovno-stanovanjskih objektov do (K)+P+M ter pomožni in enostavni objekti za lastne potrebe – za glavnim objektom. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 8. 5. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si. II. Stavbna zemljišča v k.o. Koče c) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljiška, nahajajo se v območju naselja Koče in spadajo v tri območja dovoljene gradnje za stanovanjske dejavnosti. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč so po skupinah parcel naslednje: 12. parcela št. *53/0 (122 m2), *56/1 (194 m2) in 1878/0 (1145 m2), vse k.o. 1582 – Koče (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 12.000,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) sta predmetni parceli št. *53/0 in 1878/0 (obe) k.o. 1582 – Koče, opredeljeni v enoti urejanja prostora 2A/3 – kjer je dovoljena novogradnja stanovanjskih objektov, poslovno stanovanjskih objektov do (K9+P+M), predmetna parcela št. *56/1, k.o. 1582 – Koče, pa je opredeljena v enoti urejanja prostora 7G/1- kjer novogradnje in nadomestne gradnje niso dovoljene. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/2013-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si. 13. parcela št. *56/2 (259 m2), *174/0 (47 m2), 1756/0 (83 m2), 1758/0 (79 m2), 1759/0 (543 m2) in 1760/0 (418 m2), (vse) k.o. 1582 – Koče (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 8.000,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora 3C/1 – kjer je dovoljena nadomestna gradnja cerkve ali kapele na stavbišču nekdanje cerkve – novogradnje niso dovoljene. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si. 14. parcela št. 498/0 (309 m2), 499/0 (608 m2), 500/0 (471 m2), 501/0 (550 m2), 502/0 (486 m2), 503/0 (266 m2), 504/0 (108 m2), 505/0 (158 m2), 506/0 (288 m2), 507/0 (234 m2), 508/0 (147 m2), 509/0 (115 m2), 510/0 (162 m2), 511/0 (158 m2), 512/0 (187 m2) in 514/0 (460 m2), (vse) k.o. 1582 – Koče (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 23.500,00 EUR z vključenim 20% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora 3C/1 – kjer je dovoljena nadomestna gradnja cerkve ali kapele na stavbišču nekdanje cerkve – novogradnje niso dovoljene. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje: www.kocevje.si. 2 – Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v torek, 11. 6. 2013, v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljubljanska cesta 26, Kočevje, ob 12. uri. Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 10. 6. 2013, do 12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti! 3.0 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno zemljišče)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 10. 6. 2013 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša 300,00 EUR. 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7 – Drugo: Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu. Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni dan, od 8. do 13. ure, ob sredah, od 8. do 16.30. Besedilo javne dražbe, pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo in ostala dokumentacija vezana na javni razpis (lokacijske informacije) so objavljeni na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost