Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

VL 82248/2012 Os-2011/13 , Stran 1197
VL 82248/2012 Os-2011/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Erjavc, Linhartova cesta 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. mag. Nataša Vidovič Plantan, Vodnikova 172, Ljubljana, zaradi izterjave 3.823,94 EUR, sklenilo: dolžniku Igorju Erjavc, Linhartova cesta 62, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi mag. Vidovič Plantan Nataša, Vodnikova cesta 172, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 3. 2013

AAA Zlata odličnost