Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

VL 104093/2012 Os-1905/13 , Stran 1197
VL 104093/2012 Os-1905/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku Denisu Kapić, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana, zaradi izterjave 352,68 EUR, sklenilo: dolžniku Denisu Kapić, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 1. 2013

AAA Zlata odličnost