Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Ob-2184/13 , Stran 1180
Ob-2184/13
Svet zavoda Gimnazije Antonio Sema Piran, Med vrtovi 8, 6320 Portorož, na podlagi sklepa Sveta z dne 18. 3. 2013 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCD-2D) ter z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Antonio Sema Piran, Med vrtovi 8, 6320 Portorož, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Antonio Sema Piran

AAA Zlata odličnost