Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 6/13 Ob-2117/13 , Stran 1178
Št. 6/13 Ob-2117/13
Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode na podlagi sklepa z dne 26. 3. 2013 v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) objavlja prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) Knjižnica Medvode. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri, – pet let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih, – strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda, – sposobnost za vodenje in organiziranje dela zavoda, – izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti. Kandidati za direktorja morajo predložiti: – program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let, – izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena), – izjavo, da ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS (če bibliotekarskega izpita nima, mora opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti ta znanja najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha), – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – izjavo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da kandidat/ka za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Knjižnica Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, do vključno 20. 4. 2013, na naslov: Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na razpis – direktor Knjižnice Medvode – ne odpiraj!« Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet Zavoda Knjižnica Medvode

AAA Zlata odličnost