Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

, Stran 953
Drugo preklicujejo
ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, Kozina, dovolilnico za državo BIH, oznaka 070, št. 2150,2394. gno-330782 ALICANTO, d.o.o., Vodnikova cesta 232, Ljubljana, štampiljko z vsebino: alicanto z oznako št. 2. gnc-330769 Brezovar Elizabeta, Mali Lipoglav 14, Šmarje-SAP, študentsko izkaznico, št. 01008706, izdana na ime Elizabeta Selak, izdala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. gnp-330781 Halužan Marko, Jurčkova cesta 146, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19511809, izdala Ekonomska fakulteta. gnu-330726 Hodžić Lejla, Stantetova ulica 8, Velenje, študentsko izkaznico, št. 11200354, izdala Zdravstvena fakulteta. gnk-330761 Jarm Stanislav, Linhartova cesta 36, Ljubljana, izkaznico vojnih veteranov, št.: 5825, datum izdaje 5. 6. 1997. gnb-330745 Lukačič Doris, Ulica heroja Lacka 8, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 07094437, izdala Fakulteta za varnostne vede. gnz-330771 Malnar Boštjan, Cankarjeva ul. 6, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022906000, izdal Cetis, Celje. gnh-330764 Mlakar Matija, Slovenska c. 9, Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št. 19509014, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-330734 Mlinarič Miha, Lončarjev dol 7a, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006855001, izdal Cetis Celje. gnp-330731 Ponikvar Domen, Velike Češnjice 80, Šentvid pri Stični, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja jezika, št. Z102/J42/330015, izdal Državni izpitni center, Ljubljana, leto izdaje 2010, veljavno do 24. 6. 2010. gni-330763 Steiner Luka, Cesta IX/21, Velenje, študentsko izkaznico, št. 20050324, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-330741 TAXI KOLODVOR, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, izvod licence za avtotaxi prevoze, št. licence 012304/001. gnq-330755 Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova ulica 5, Mozirje, dovolilnico št. 2568305 za državo Ukrajina, oznaka 804/11. gnh-330739 TRIMARK d.o.o., Perovo 9, Kamnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003157001, izdano na ime Dolinšek Damjan, izdal Cetis Celje, d.d. gnz-330746 Turnšek Tjaša, Polzela 122b, Polzela, študentsko izkaznico, št. 21110476, izdala Fakulteta za družbene vede. gnd-330743 Weiss Nadia, Pri lipi 9, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Ljubljana. gnp-330756 Zorman Miha, Dvorje 95, Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022860000. gnx-330773

AAA Zlata odličnost