Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

VL 217916/2011 Os-1585/13 , Stran 950
VL 217916/2011 Os-1585/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžnici Eriki Leskovec, Kajuhova ulica 5, Portorož – Portorose, ki ga zastopa odv. zač. zast. Vukica Jovanović Krevatin, Obala 114, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 333,39 EUR, sklenilo: dolžnici Eriki Leskovec, Kajuhova ulica 5, Portorož - Portorose, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vukica Jovanović Krevatin, Obala 114, Portorož. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 2. 2013

AAA Zlata odličnost