Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

VI P 1217/2010 Os-1539/13 , Stran 949
VI P 1217/2010 Os-1539/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Lepoša Hajtnik v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper, zoper toženo stranko Nazmi Muličaj, Paseo Garbi 158, ES 08860 Castelldefels, Španija, zaradi plačila 440,51 EUR s pripadki, 6. 2. 2013 sklenilo: začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji odvetnika Darka Avsenika, Slomškova ulica 17, Ljubljana, se razreši. Toženi stranki Nazmi Muličaj, Paseo Garbi 158, ES 08860 Castelldefels, Španija, se v zadevi opr. št. VI P 1217/2010 na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Darko Avsenik, Slomškova ulica 17, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 2. 2013

AAA Zlata odličnost