Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

SV 104/2013 Ob-1853/13 , Stran 948
SV 104/2013 Ob-1853/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 104/2013; DK 6/2013 z dne 6. 3. 2013, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje št. 16, v 3. nadstropju, stanovanjska raba, v izmeri 84,15 m2, s pripadajočim kletnim prostorom št. 16, v izmeri 9,89 m2, v stanovanjski stavbi z ident. št. 1318, na naslovu Ulica Staneta Severja 4, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli št. 1620/0 k.o. 678 – Spodnje Radvanje; skupna last dolžnice – zastaviteljice Suzane Podrzavnik in zastavitelja Maria Kropej; zastavljena v korist upnika NOVA KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 8. 3. 2033.

AAA Zlata odličnost