Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 3.1.-300/2013 Ob-1861/13 , Stran 939
Št. 3.1.-300/2013 Ob-1861/13
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: – SŽ – VIT Ljubljana, Proizvodnja Ptuj, – negibne zaloge se nahajajo na različnih lokacijah po Sloveniji (seznam materiala in lokacij bo priložen navodilu za oblikovanje ponudbe). Predmet prodaje obsega: – cca 250 ton neuporabnih kolesnih dvojic brez ohišja, monoblokov in osi kolesnih dvojic, odpadno železo, – negibne zaloge, odpisane v letu 2012. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 65.000,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 27. 3. 2013, 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.

AAA Zlata odličnost