Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 62/2013 Ob-1864/13 , Stran 934
Št. 62/2013 Ob-1864/13
Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Doma starejših Na Fari (v nadaljevanju: Dom) št. 002-01-01/02-2 z dne 24. 7. 2002 je Svet Doma starejših Na Fari (v nadaljevanju Svet) dne 26. 2. 2013 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja/direktorice. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZSV-UPB2), zadnja spr. in dop.: Uradni list RS, št. 57/12). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javna listina o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah). 2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja Doma bo Svet izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil in razgovorov. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami, življenjepisom in dokazili, v pisni obliki po pošti na naslov: Svet Doma starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, s pripisom »Razpis za direktorja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Svet Doma starejših Na Fari

AAA Zlata odličnost