Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1862/13 , Stran 933
Ob-1862/13
Svet Vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26, 1230 Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 26. 2. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, – opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom, – program vodenja vrtca, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ter potrdilo krajevnega pristojnega sodišča), – pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču (izven kraja prebivališča) zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26, 1230 Domžale, z oznako Prijava za razpis ravnatelja/ravnateljice. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Vrtca Urša, Domžale

AAA Zlata odličnost