Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1860/13 , Stran 933
Ob-1860/13
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, na podlagi sklepa Sveta Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice z dne 5. 3. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakonom za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12). Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2013. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, s pripisom “za razpis ravnatelja/ice”. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti