Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 60/2013 Ob-1857/13 , Stran 933
Št. 60/2013 Ob-1857/13
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) Svet Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, v skladu s sprejetim sklepom 2. seje sveta z dne 27. 2. 2013, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi – overjeno, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni), dosedanjih delovnih izkušnjah s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Center

AAA Zlata odličnost