Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 9/2013 Ob-1845/13 , Stran 932
Št. 9/2013 Ob-1845/13
Svet Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje Sveta z dne 28. 2. 2013, v skladu z določili 22. člena Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica in 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list SRS št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) razpisuje delovno mesto direktorja Mladinskega centra Nova Gorica (m/ž). Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati in kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka izobrazba, prednostno družboslovne smeri, – najmanj tri leta delovnih izkušenj, – strokovno poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost za organiziranje in vodenje, – aktivno znanje slovenskega jezika, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Kandidati za direktorja so dolžni ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis, program razvoja zavoda za obdobje štirih let in potrdilo o nekaznovanosti. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku. Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati s pripisom Za razpis direktorja, Ne odpiraj, priporočeno poslati na naslov: Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, do 22. 3. 2013. Prijave bomo obravnavali zaupno.
Mladinski center Nova Gorica

AAA Zlata odličnost