Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 3527-0002/2013 Ob-1840/13 , Stran 912
Št. 3527-0002/2013 Ob-1840/13
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2013, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2013. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom. Višina sredstev za subvencijo v letu 2013 znaša 21.000,00 EUR. Kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 205.950,00 EUR. Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 25.000,00 EUR. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %. Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let. Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998. Splošni pogoji: – da je državljan Republike Slovenije, – da je občan Občine Vipava, – da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja, – da gre za nepremičnino na območju Občine Vipava, – da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju, – da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91). Posebni pogoji: – da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita, – da plača banki stroške odobritve kredita, – da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zavarovalnice ali s poroki, – da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.). Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu občine, vsak delovni dan med 8. in 13.30; kontaktna oseba: Helena Kobal). Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost