Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

, Stran 233
Drugo preklicujejo
Bosina Martin, Titova cesta 114, Senovo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028168000, izdajatelj Cetis d.d. gnz-330346 Ciglarič Maja, Poljska pot 6A, Logatec, študentsko izkaznico, št. 19418012, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnk-330361 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, licenco, osnovno, številka 011475/033, za vozilo mercedes - benz, registrska številka CE DV 466. gno-330357 DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16a, Vrhnika, službeno izkaznico, številka 1070500028717000, izdajatelj Cetis d.d. gnx-330348 Franci Selan s.p., Cesta 13. julija 91, Ljubljana – Dobrunje, licenco, številka 008788, veljavna do 7. 2. 2013, za vozilo z reg. oznako LJ N8-39X, mercedez - benz, serijska številka O0307193, izdana 28. 1. 2008, za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu. gnt-330356 Gorazd Arlič s.p., Pristova 13, Dobrna, licenco, osnovno, številka 008174/001, za tovorno vozilo MAN, registrska številka CE 76-83T. gnl-330360 Integral voznik d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, licenco, osnovno, številka GE002593/00679, za vozilo 003/1019475, registrska številka NM 13-63K. gnz-330321 Knežič Gregor, Vrhnje 17, Kapele, študentsko izkaznico, št. 11070264, izdala Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnd-330318 Kuzma Niki, Mošnje 91, Radovljica, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (na izkaznici naslov Gradnikova 81, Radovljica). gnj-330362 LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnice za Ukrajino, št.: 804/11 2568341, 804/63 2586224, 804/63 2586032, in za Rusijo, št.: 643/96 1142861, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnu-330326 Logar Anita, Bukovščica 2, Selca, študentsko izkaznico, št. 01003340, izdala Pedagoška fakulteta. gnj-330337 Pevc Tinka, Branik 27C, Branik, študentsko izkaznico, št. 32011228, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnr-330329 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116 B, Črenšovci, licenco za tovorno vozilo, št. GE003366/01124, reg. št. MS D3-990. gnj-330341 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116 B, Črenšovci, licenco za tovorno vozilo št. GE003366/01124, reg. št. MS FR-085. gnq-330342 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116 B, Črenšovci, licenco za tovorno vozilo, št. GE003366/01124, reg. št. MS FL-405. gnh-330343 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116 B, Črenšovci, licenco za tovorno vozilo, št. GE003366/01124, reg. št. MS C6-236. gng-330344 Punoševac Dejan, Križevec 59, Stranice, potrdilo za voznike, izdano na ime Dejan Punoševac, veljavno od 18. 10. 2012 do 6. 7. 2013, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 011475/BGD61-41-5921/2012, izdano leta 2012. gnn-330358 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Ferlin Bogoslava, zap. št. 2167, izdana dne 22. 3. 2005, službeno izkaznico javnega uslužbenca Birsa Bojana, zap. št. 2521, izdana dne 4. 1. 2010, službeno izkaznico javne uslužbenke Grmek Jane, zap. št. 2602, izdana dne 30. 3. 2011, službeno izkaznico javnega uslužbenca Volčič Srečka, zap. št. 711, izdana dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico javnega uslužbenca Segulin Marijana, zap. št. 2009, izdana dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico javne uslužbenke Šuber Ljiljane, zap. št. 2541, izdana dne 1. 2. 2010. Ob-1166/13 Salešević Amir, Kogojeva ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19425020, izdala Ekonomska fakulteta. gnb-330345 SanMar d.o.o., Ulica na Livado 9, Šmarje pri Jelšah, dovolilnice za Rusijo, št.: 643/09 0538093, 643/96 1142724, 643/59 0544230, 643/09 0538092, 643/96 1142722, 643/09 0538095, 643/59 0544231 in 643/59 0544229, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnw-330324 SanMar d.o.o., Ulica na Livado 9, Šmarje pri Jelšah, dovolilnici za Ukrajino, št.: 804/11 2568349 in 804/11 2568353, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnv-330325 Serdoner Nika, Ločica 47, Polzela, študentsko izkaznico, št. 19425336, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnu-330351 Stanislav Pavlin s.p., Potok v Črni 8, Stahovica, licenco, osnovno, številka 008831/001, za vozilo MAN, registrska številka LJ K4-89A. gnl-330335 Stopar Nina, Zadružna pot 9, Logatec, študentsko izkaznico, št. 11070395, izdala Zdravstvena fakulteta. gnq-330355 Štumberger Franc, Ob gozdu 43, Lenart v Slov. goricah, službeno izkaznico, izdajateljica Generalna carinska uprava Republike Slovenije, Carinski urad Maribor, številka 1373. gni-330363 Vene Eva, Notranje Gorice, Za mostičkom 2, Notranje Gorice, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani. gnh-330339