Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

N 35/2012 Os-5290/12 , Stran 231
N 35/2012 Os-5290/12
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 35/2012 na predlog predlagajoče stranke Jožice Golčman, Kidričeva cesta 11, Velenje, zaradi razglasitve za mrtvega Marijana Lipičnik, rojenega 23. 4. 1961, zadnje prebivališče Šentilj pod Turjakom 37/a, Mislinja. Po navedbah predlagajoče stranke je pogrešani Marijan Lipičnik sin Ivana Lipičnika in pokojne Marije Lipičnik. Pogrešan je od 1. 2. 2007. Iskanje pogrešanega, ki je bilo opravljeno s strani Policijske postaje Slovenj Gradec ni bilo uspešno. O pogrešanem pa v zadnjih petih letih ni bilo nobenega poročila. Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu ali skrbnici za poseben primer Deji Golčman, Kidričeva cesta 11, Velenje, v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 20. 12. 2012