Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

IV D 27/2011 Os-4450/12 , Stran 230
IV D 27/2011 Os-4450/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pokojni Mihaeli Tabakovič, rojeni 6. 1. 1925, umrli 2. 12. 2010, nazadnje stanujoči Maistrova ulica 4B, Ljubljana, državljanka RS, dne 4. 10. 2012 sklenilo, da se dedičem Josipu Čoji, Želimirju Čoji in Mileni Gavrilović na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Ireno Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana, ker so navedeni dediči neznanega prebivališča in nimajo pooblaščenca. Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 10. 2012

AAA Zlata odličnost