Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

D 90/2010 Os-5337/12 , Stran 230
D 90/2010 Os-5337/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Padar Mariji, hčerki Janeza, roj. 28. 8. 1920, nazadnje stanujoči v Zagorici 39, umrli 4. 4. 2010 ravno tam. Zapustnica je napravila oporoko, o pristnosti in pravni veljavnosti katere se morajo izjasniti njeni zakoniti dediči tako imenovanega tretjega dednega reda. Nekatere izmed njih je sodišče uspelo identificirati, večine pa ne. Zato s tem oklicem poziva vse dediče tako imenovanega tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnico umrlih zapustničinih starih staršev, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem dne 12. 12. 2012