Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

D 635/2012 Os-5130/12 , Stran 230
D 635/2012 Os-5130/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Barbari Drvoderić, hčeri Franja Ruganija, upokojenki, rojeni 19. 11. 1931, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 19. 7. 2012, nazadnje stanujoči Zvodno 54, Celje. Po zapustnici je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zapustnica je bila vdova in ni imela potomcev. Tako pridejo za dedovanje v poštev dediči II. dednega reda. Zapustnica je poleg brata Franja Ruganija imela še brata Ivana. Po podatkih sodišča je slednji pokojen, sodišče pa ne razpolaga z njegovimi podatki in tudi ne s podatki o njegovih potomcih. Prav tako sodišču ni znano, če je zapustnica zapustila še kakšne druge brate in sestre oziroma nečake ali pranečake. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 27. 11. 2012