Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

D 70/2012 Os-5073/12 , Stran 230
D 70/2012 Os-5073/12
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Golob Jožefu, roj. 7. 12. 1922, nazadnje stalno stanujoč Cesta na Sveti Rok 2, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 29. 1. 2012, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena ter prvim odstavkom 131. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), dne 10. 10. 2012 sklenilo: objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Golob Jožefu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Golob Jožefu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Golob Jožefu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 10. 10. 2012