Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

D 285/2011 Os-4711/12 , Stran 230
D 285/2011 Os-4711/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 26. 1. 1948 umrlem Knez Andreju, pok. Štefana, roj. 29.11.1865, Solkan 191, izven naroka, dne 4. 10. 2012 sklenilo: Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dedičema Zavrtanik Ani in Zavrtanik Giovanniju, oba neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Metod Ceket, Tovarniška c. 4A, Ajdovščina, ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 285/2011 vse dokler dediča ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 4. 10. 2012