Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

P 758/2012 Os-1009/13 , Stran 229
P 758/2012 Os-1009/13
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrožni sodnici Darinki Pušenjak, v pravdni zadevi tožeče stranke Cvetke Horvat, Krnci 3, Martjanci, ki jo zastopa Danilo Hari odvetnik v Murski Soboti, zoper toženo stranko: 1. Irena Kranjec, neznanega prebivališča v Franciji in 2. Zoltan Kranjec, neznanega prebivališča v Franciji, zaradi ugotovitve priposestvovanja (sp. vr. 4.000,00 EUR) dne 12. 11. 2012 sklenilo: V predmetni pravdni zadevi se toženi stranki postavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica Karin Ščap Gubič, Slovenska ulica 21, Murska Sobota. Začasna zastopnica bo v predmetni pravdni zadevi zastopala toženo stranko dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodišče oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 12. 11. 2012