Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

VL 118484/2009 Os-2455/12 , Stran 229
VL 118484/2009 Os-2455/12
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika KBM Fineko d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zoper dolžnika Andreja Jarca, Industrijska ulica 8, Ruše, zaradi izterjave 3.369,41 EUR, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju s sklepom 0521 VL 118484/2009 z dne 18. 4. 2012 za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnika Dušana Stojanovića, Prešernova ulica 2, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 18. 4. 2012