Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

I D 1603/2011 Os-5189/12 , Stran 229
I D 1603/2011 Os-5189/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici svétnici Alenki Rozman v zapuščinski zadevi opr. št. I D 1603/2011 po pokojni Avguštini Fujs, roj. 21. 11. 1933, umrla 23. 5. 2011, nazadnje stan. Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, dne 20. 11. 2012 sklenilo, da se dedičem Milanu Kupcu, Francu Kupcu in Ružici Mezak, vsi neznanega prebivališča, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasnega zastopnika Metoda Kovača, odvetnika v Ljubljani, Šmartinska cesta 130. Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediče v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem postopku zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 11. 2012