Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Dn 8000045784/2011 Os-5340/12 , Stran 228
Dn 8000045784/2011 Os-5340/12
Okrajno sodišče v Tolminu, je po zemljiškoknjižni sodniški pomočnici Zdenki Brešan, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Urankarja, Pot na Fužine 57, 1000 Ljubljana, po pooblaščencu odvetniški pisarni Alič & Kovač d.o.o. Ljubljana, zaradi izbrisa izvedene pravice (izbris stare hipoteke) pod Dn 1621/1977, dne 28. 12. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri parc. št. 826/2, 826/3, 832/4 in 832/5, k.o. 1934 Rafolče, last Antona Urankarja, Rudarska 2a, 1420 Trbovlje, sedaj Pot na Fužine 57, 1000 Ljubljana, do celote, v korist Samoupravne stanovanjske skupnosti Občine Trbovlje – Enota za graditev, v znesku 100.000,00 din, vpisane z naslednjo vsebino: Vloženo dne 13. 7. 1977, Dn št. 1621/77: po posojilni pogodbi z dne 8. 7. 1977, se vknjiži zastavna pravica za posojilno terjatev v znesku din stotisoč s 4% obrestmi in pripadki, v korist Samoupravne stanovanjske skupnosti Občine Trbovlje – Enota za graditev, na breme parcel 826/2, 826/3, 832/4 in 832/5, katastrska občina Rafolče, last Antona Urankarja, Rudarska 2a, 1420 Trbovlje, sedaj Pot na Fužine 57, 1000 Ljubljana. Poziva se hipotekarnega upnika oziroma njegovega pravnega naslednika, da v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 28. 12. 2012