Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

In 1287/2012 Os-5246/12 , Stran 228
In 1287/2012 Os-5246/12
V izvršilni zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Kirbiš, Ulica talcev 3, Maribor, zoper dolžnika Nakić Slobodan, Cesta v Rošpoh 39, Kamnica, zaradi izvršbe na nepremičnino, se je dne 21. 11. 2012, s pričetkom ob 9. uri na naslovu Cesta v Rošpoh 39, Kamnica, ob prisotnosti Slobodana Nakić – dolžnik, Justine Čepe – dolžnikova babica, opravil rubež nepremičnine. Zarubljena nepremičnina je stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe, v skupni izmeri 36,97 m2 in pripadajočim kletnim prostorom, stavba pa leži na nepremičnini ID znak: 636-38/3-0, parcela št. 38/3, k.o. 636 Kamnica (ID 4609184), na naslovu Cesta v Rošpoh 39, 2351 Kamnica. Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega. kuhinjo, površine 6,79 m2, sobo, površine 25 m2 in druge prostore, površine 5 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 23. 11. 2012