Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

VL 119090/2012 Os-5315/12 , Stran 228
VL 119090/2012 Os-5315/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 119090/2012 z dne 20. 8. 2012, je bil dne 5. 11. 2012 opravljen v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, rubež garažnega boksa št. 96, v pritličju garažne hiše, na Ulici Metoda Mikuža, v območju BS 3/2 Rapova jama, v izmeri 12,50 m2, 2636, k.o. Bežigrad, parc. št. 1294/6 in št. 1257/18, last dolžnika Qepako and Company trgovina in storitve d.o.o., Ulica Metoda Mikuža 8, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 12. 2012