Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

VL 30745/2012 Os-5317/12 , Stran 228
VL 30745/2012 Os-5317/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, COVL, VL 30745/2012 z dne 15. 3. 2012, ki je postal pravnomočen 13. 4. 2012, v zvezi s sklepom VL 30745/2012 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17496 z dne 3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 184,66 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 27. 12. 2012