Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 216/2013 Ob-1086/13 , Stran 201
Št. 216/2013 Ob-1086/13
Svet Zavoda šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 7. seje Sveta Zavoda šolskega centra Slovenj Gradec, dne 8. 1. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za mandatno obdobje petih let. Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), in sicer: – ima visokošolsko izobrazbo, – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (96. in 102 člen. ZOFVI), – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi: – kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI), – potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom ZOFVI. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita, morajo v skladu s Splošnim delom programa šole za ravnatelje in vsebine ravnateljskega izpita izpolnjevati pogoje za vpis v šolo za ravnatelje, in sicer v skladu s 53., 96. in 102. členom ZOFVI. Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja 1. 9. 2013. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Šolski center Slovenj Gradec, Svet zavoda, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za ravnatelja«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Šolski center Slovenj Gradec