Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3160. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2013/2014, stran 9484.

Na podlagi 6. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2013/2014
I.
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2013/2014, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 752/2013 z dne 31. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede nacionalnih podpornih programov in trgovine s tretjimi državami v vinskem sektorju (UL L št. 210 z dne 6. 8. 2013, str. 17), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov.
II.
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III.
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča – zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki je predmet prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore – predstavlja postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino – zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik – predstavlja oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico;
6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV.
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 6.666 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 4.444 eurov/ha.
V.
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 40.848 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
VI.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-51/2013
Ljubljana, dne 17. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0017
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti