Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9481.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 28. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 97/11) se v 2. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Obseg sredstev za sofinanciranje malih čistilnih naprav se določi v proračunu občine za posamezno leto. V proračunu občine se zagotovijo tudi morebitna manjkajoča sredstva, ki so bila upravičencem dodeljena v prejšnjem letu, vendar so presegala skupno vrednost proračunske postavke v tistem letu za ta namen.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino sofinanciranja določi Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom. V primeru, da je mala čistilna naprava sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
Za posamezno malo čistilno napravo je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.«
3. člen
Četrta in peta alineja prvega odstavka 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– Mala čistilna naprava mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine.
– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave pridobil v obdobju med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.«
4. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Javni razpis se izvede enkrat letno, ob koncu koledarskega leta.«
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
6. člen
Šesti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V pogodbi se določijo tudi roki nakazil sofinancerskih sredstev. Rok je praviloma 30 dni od podpisa pogodbe, razen v primeru, da v proračunu občine za ta namen ni zagotovljena zadostna višina sredstev. V tem primeru se v tem roku izvede prvi del nakazila, in sicer vsem upravičencem v enakem deležu. Drugi del nakazila, razlika do končne vrednosti dodeljenih sredstev, se nakaže po zagotovitvi manjkajočih sredstev v proračunu občine v naslednjem letu.«
7. člen
10. člen se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-17/2011-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti