Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3156. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9480.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 28. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ustanavlja Turistično informacijski center za potrebe razvoja turizma na področju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Ime centra je: Turistično informacijski center Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, skrajšano ime: TIC Sveti Jurij ob Ščavnici.
Sedež TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici je: Videm 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Uradne ure delovanja TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici določi župan s sklepom.
3. člen
TIC Sveti Jurij ob Ščavnici opravlja naslednje naloge in aktivnosti:
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem in turistom
– priprava koledarja in programov kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini ter njihovo medsebojno usklajevanje
– vzpostavitev informacijskega sistema kot podpora za delovanje organizatorjev turističnih prireditev
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev in turistov
– priprava programov turistične ponudbe
– pomoč pri razvoju in sooblikovanju organiziranosti turizma
– pomoč pri povezovanju društev in izobraževalnih institucij za učinkovito delo pri posameznih turističnih projektih
– vzpostavitev učinkovitega modela organiziranosti turizma na lokalni ravni
– pomoč lokalnim društvom pri organizaciji pomembnejših občinskih prireditev
– pomoč pri povezovanju ponudnikov različnih turističnih storitev na širšem območju (hoteli, zdravilišča, TIC-i, turistične kmetije, gostišča, muzeji, prenočišča, turistična društva …)
– sprejemanje in pridobivanje mnenj obiskovalcev in turistov o kakovosti lokalne turistične ponudbe
– pomoč in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev in sejmov
– pomoč pri oblikovanju in trženju prepoznavnih turističnih produktov
– pomoč in sodelovanje pri povezovanju, sooblikovanju in promociji turistične ponudbe Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z drugimi občinami ter območji Slovenije in ustvarjanje ter vzpostavljanje stikov na državni in mednarodni ravni
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe
– oblikovanje strategije razvoja turizma
– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga
– priprava, vodenje in izvajanje razvojnih projektov.
4. člen
Ponudba TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici:
– informativno-promocijski material (programi, katalogi, zloženke, brošure, reklamni letaki, razglednice …)
– organiziranje turističnih ogledov
– predstavitev različnih izdelkov lokalnega turističnega območja (spominki, vina, drugi domači izdelki in proizvodi …)
– koledarji in programi različnih prireditev v občini
– druge dejavnosti, povezane s turizmom.
5. člen
TIC Sveti Jurij ob Ščavnici ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa.
6. člen
Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delovanje TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti in delovanje TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici se zagotavljajo iz naslednjih virov:
– proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
– turistična taksa
– lokalni, državni, mednarodni javni razpisi
– drugi viri (donacije …).
8. člen
Za plan dela, koordinacijo aktivnosti in ostalih dejavnosti TIC-a Sveti Jurij ob Ščavnici skrbi občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 0141-0010/2013-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost