Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3149. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9469.

Na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 ter 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 28. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo v občinskem proračunu.
I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo rednim študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in imajo stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, magisterij in doktorat.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na višji strokovni šoli oziroma univerzi v tekočem letniku.
5. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija višješolski strokovni program, visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja), univerzitetni program (1. bolonjska stopnja) magisteriji stroke (za imenom) (2. bolonjska stopnja), doktorat znanosti (pred imenom) (3. bolonjska stopnja).
6. člen
Stimulacija ob diplomi, magisteriju ali doktoratu je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov glede na stopnjo.
7. člen
Stimulacija se ne izplačuje za uspešno opravljeno prakso oziroma praktično delo, usposabljanje, seminarske naloge, ocenjene vaje in nastope, priznane izpite, neocenjene predmete (opravil OP).
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
8. člen
Pravico do izplačevanja stimulacije za opravljene izpite uveljavlja študent s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, do 31. 12. za tekoče leto.
Zahtevku je potrebno predložiti:
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto (potrdilo o vpisu v višji letnik)
– potrdilo o opravljenih izpitih
– dokazilo o zaključku študija (potrdilo o opravljeni diplomi, magisteriju, doktoratu).
Stimulacije iz 6. člena se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktoratu.
9. člen
O dodelitvi stimulacije odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
10. člen
Študent ni upravičen do stimulacije:
– če ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik;
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je vpisal v predhodnem študijskem letu ter
– če ponavlja letnik študija.
11. člen
Študent mora stimulacijo vrniti, če je navajal neresnične podatke ali predložil lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
12. člen
Neupravičeno dobljeno stimulacijo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi mora študent vrniti v roku 90 dni računajoč od dneva, ko mu je bila izplačana.
13. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit znaša neto:
– višješolski strokovni program           16,00 EUR
– visokošolski strokovni program (1. bolonjska
stopnja)                       17,00 EUR
– univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)    21,00EUR
– magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska
stopnja)                       26,00 EUR
– doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska
stopnja)                      30,00 EUR.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 21/09).
Št. 604-1/2009-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti