Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3131. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev), stran 9349.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 50/11 in 63/12) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 418/01: »Prenehanje veljavnosti 1. novembra 2013. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
– pri TSV 422/03: »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.
2. člen
V prilogi se na seznam za vrstico s številčno oznako »TSV 418/01« doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------+------------------+-------------------+------------+
| Številčna | Naslov tehnične |   Začetek   | Prenehanje |
| oznaka  |  specifikacije |  veljavnosti in | veljavnosti|
|      | in področje njene| začetek obvezne |      |
|      |  veljavnosti  |   uporabe   |      |
+-----------+------------------+-------------------+------------+
|      |         |          |      |
+-----------+------------------+-------------------+------------+
|  »TSV  |Tehnična     |Začetek      |      |
| 418/02  |specifikacija za |veljavnosti 1.   |      |
|      |vozila TSV 418/02 |novembra 2013.   |      |
|      |o priključni gredi|          |      |
|      |in njeni zaščiti. |Začetek obvezne  |      |
|      |Velja za vse   |uporabe: glej   |      |
|      |traktorje     |točko 5 tehnične  |      |
|      |kategorij T in C. |specifikacije za  |      |
|      |         |vozila.«.     |      |
+-----------+------------------+-------------------+------------+
Za vrstico s številčno oznako »TSV 422/03« pa se doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------+-------------------+--------------------+----------+
|  »TSV  |Tehnična      |Začetek veljavnosti |     |
| 422/04  |specifikacija za  |1. aprila 2014.   |     |
|      |vozila TSV 422/04 o|          |     |
|      |določenih sestavnih|Začetek obvezne   |     |
|      |delih in      |uporabe: glej točko |     |
|      |značilnostih    |5 tehnične     |     |
|      |kmetijskih in   |specifikacije za  |     |
|      |gozdarskih     |vozila.«.      |     |
|      |traktorjev .    |          |     |
|      |Velja za vsa vozila|          |     |
|      |kategorij T, C, R |          |     |
|      |in S.       |          |     |
+-----------+-------------------+--------------------+----------+
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-343/2013/9
Ljubljana, dne 27. septembra 2013
EVA 2013-2430-0060
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti