Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3129. Odredba o spremembi izobraževalnih programov gimnazije, stran 9348.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembi izobraževalnih programov gimnazije
1. člen
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 110. seji, dne 14. 2. 2008, 111. seji, dne 28. 2. 2008, 114. seji, dne 12. 6. 2008, 123. seji, dne 18. 6. 2009, 128. seji, dne 17. 12. 2009, 131. seji, dne 15. 4. 2010, 147. seji, dne 2. 2. 2012, 154. seji, dne 24. 1. 2013, in 155. seji, dne 28. 2. 2013, s sklepi določil učne načrte obveznih, izbirnih in maturitetnih predmetov v izobraževalnih programih gimnazije in dopolnitev znanj, ki jih morajo imeti izvajalci predmetov. Na podlagi sklepov o določitvi učnih načrtov sprejemam spremembo izobraževalnih programov gimnazije, ki so bili sprejeti z:
– Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98),
– Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri (Uradni list RS, št. 5/00),
– Odredbo o izobraževalnem programu Umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 111/00),
– Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11),
– Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 25/13) in
– Odredbo o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 25/13).
Spremenjeni izobraževalni programi iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-117/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-3330-0144
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost