Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov, stran 9344.

Na podlagi 56. člena in v zvezi s 57. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
1. člen
V Pravilniku o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 13/02 in 40/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa postopek in način obveščanja ter obrazec obvestila v primeru zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov, ki se uvažajo v Evropsko unijo in ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov v skladu z Direktivo Komisije 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L št. 32 z dne 5. 2. 1994, str. 37).«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(postopek obveščanja)
Če fitosanitarni inšpektor ob uvozu pošiljke ali izoliranega škodljivega organizma, ki se uvaža, odredi prepoved uvoza in vrnitev pošiljatelju ali odredi laboratorijsko testiranje in uvede karanteno, o tem preko informacijskega sistema nemudoma obvesti upravo. V drugih primerih pa fitosanitarni inšpektor obvešča najpozneje v roku dveh delovnih dni.«.
4. člen
5. člen se črta.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(obvestilo o zadržanju)
Uprava izda obvestilo o zadržanju pošiljke ali izoliranega škodljivega organizma, ki se uvaža, na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec se natisne in izpolni v angleškem jeziku.
Če se za zadržano pošiljko ali izolirani škodljivi organizem odredi prepoved uvoza in vrnitev pošiljatelju, se obrazec iz prejšnjega odstavka posreduje nemudoma, v ostalih primerih pa najpozneje v roku dveh delovnih dni od datuma zadržanja, razen v primeru manjkajočega, nepravilno izpolnjenega ali nepravočasno izdanega fitosanitarnega spričevala, ko se obrazec lahko posreduje tudi pozneje.«.
6. člen
V 9. členu se besedilo »vodji fitosanitarne inšpekcije, ki ga takoj posreduje naprej vsem enotam fitosanitarne inšpekcije na vstopnih mestih« nadomesti z besedilom »fitosanitarnim inšpektorjem na območnih uradih vstopnih mest«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-203/2013
Ljubljana, dne 10. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0054
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti