Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3117. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9322.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 3. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Zemljiščem s parc. št. 808, k.o. Breg, in parc. št. 1752/8, k.o. Zabočevo, se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedeni zemljišči izgubita status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2012-13
Borovnica, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost