Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno, stran 6605.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 77/12) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste in javne poti, je javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
(3) Vzdrževalec občinskih cest mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o cestah.
(4) Način opravljanja obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest se podrobneje opredeli z odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2012
Mokronog, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti