Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, stran 6577.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5, 36/08, 58/09, 20/00, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – ZIO-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, in Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/10) se v četrtem odstavku 2. člena doda nova – tretja alineja, ki se glasi:
»c) Oddelki s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.«
2. člen
V 9. členu se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V oddelke s prilagojenim programom se vpisujejo učenci na podlagi odločbe o usmeritvi.«
3. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod izvaja prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/99
Ilirska Bistrica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti