Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2190. Pravilnik o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti, stran 6544.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-D, 25/08 in ZVrt-E, 36/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 18. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
1. člen
Pravica do znižanja plačila vrtca po tem pravilniku pripada staršu, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Borovnica.
Pravico do znižanja plačila vrtca lahko uveljavljajo upravičenci iz prvega odstavka tega člena v naslednjih primerih:
– za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni otroka,
– za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi počitniške odsotnosti.
Razliko do polnega plačila staršev krije Občina Borovnica.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo staršev ne sofinancira iz državnega proračuna.
2. člen
Znižano plačilo zaradi neprekinjene odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni otroka
Starši uveljavljajo pravico na podlagi pisne vloge, iz katere so razvidni podatki o vlagatelju; otroku, za katerega se uveljavlja pravica; vrtcu, v katerega je otrok vključen; trajanju odsotnosti. Pisno vlogo z dokazili predložijo starši najkasneje peti delovni dan po končani odsotnosti na sedežu občine ali v vrtcu.
Pogoji in dokazila za uveljavljanje pravice:
– odsotnost otroka zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 20 zaporednih delovnih dni,
– pravico lahko starši uveljavljajo v skupnem trajanju največ 60 dni letno,
– zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidno, da je bil otrok bolan,
– pisna izjava vrtca o otrokovi odsotnosti (pridobi jo občinska uprava).
O pravici do znižanega plačila zaradi neprekinjene odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni otroka odloči občinska uprava Občine Borovnica z odločbo. Zoper odločitev občinske uprave je možna pritožba na župana Občine Borovnica.
Starši, ki jim je z odločbo priznana pravica do znižanega plačila, za čas odsotnosti plačajo 50 % od njihovega, z odločbo pristojnega Centra za socialno delo določenega plačilnega razreda.
3. člen
Znižano plačilo vrtca zaradi počitniške odsotnosti
Starši uveljavljajo pravico na podlagi pisne vloge, ki jo predložijo vrtcu najkasneje osem dni pred načrtovano odsotnostjo.
Pogoji in dokazila za uveljavljanje pravice:
– pravico lahko starši uveljavljajo enkrat letno, v obdobju od 15. junija do 15. septembra,
– neprekinjena odsotnost otroka od najmanj 30 do največ 60 dni,
– na dan vloge morajo imeti poravnane vse zapadle finančne obveznosti do vrtca.
O pravici do znižanega plačila zaradi neprekinjene odsotnosti iz vrtca zaradi počitniške odsotnosti odloči vrtec s sklepom.
Starši za čas odsotnosti plačajo 40 % od njihovega, z odločbo pristojnega Centra za socialno delo določenega plačilnega razreda.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti. Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-2
Borovnica, dne 13. junija 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti